Kooperativet Grenverket
Hem Information Kontakta oss Verksamhet Bilder Aktuellt
Information

   Styrelsen
   Prissättning
   Dokument
   GDPR
Kooperativet Grenverket är ett socialt kooperativ, som har bildats för att erbjuda arbete och kompetensutveckling för personer som varit långtidsarbetslösa. Vi tar uppdrag hos privatpersoner, organisationer och företag. Vår verksamhet omfattar hushållsnära tjänster, dvs. du får dra av 50% av kostnaden för vissa av tjänsterna. Avsikten är inte att konkurrera med företag, fackmän och hantverkare med specialkompetens. Vi vill vara ett komplement och är öppna för samarbete. Principen är att inget upppdrag är ”för litet”.